Innowacyjne metody nauczania
Szkolne tradycje
Atrakcyjne wyjazdy
Patriotyczne wychowanie
Nasza oferta
Innowacyjne metody nauczania
Szkolne tradycje
Atrakcyjne wyjazdy
Patriotyczne wychowanie
Nasza oferta
loading...

Wydarzenia

loading...

Uroczystości

loading...

Wycieczki

loading...

Sukcesy

loading...

Dyżury pedagoga szkolnego:

Pedagog mgr Katarzyna Jodełka pełni dyżur :

 • poniedziałek - godz 11.35 –13.15
 • wtorek - godz 7.55 – 10.25
 • środa - godz 9.40 – 11.20
 • piątek - godz  7.55 – 9.30

Dyżury psychologa szkolnego:

Psycholog mgr Hanna Wegner-Pszczółkowska pełni dyżur:

 • wtorek - godz 10.45 – 15.15

Terminy spotkań z doradcą zawodowym:

Doradca zawodowy mgr Agnieszka Stępniewska pełni dyżur w godz 12.00 - 14.00 w dniach:

 • 21.09.2018 
 • 26.09.2018 
 • 16.10.2018 
 • 23.10.2018 
 • 13.11.2018 
 • 27.11.2018 
 • 04.12.2018 
 • 15.01.2019
 • 29.01.2019 
 • 03.02.2019 
 • 04.02.2019 
 • 12.03.2019 
 • 26.03.2019 
 • 16.04.2019 
 • 30.04.2019 
 • 14.05.2018 
 • 28. 05.2019 
 • 11.06.2019 
 • 18.06.2019 

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

Biblioteka szkolna zaprasza codziennie w godzinach od 7.50 - 14.15.00
Oferujemy nowe, ciekawe książki od science fiction dla młodzieży po książki obyczajowe i popularnonaukowe.

YOUNG REPORTER’S CLUB presents: 

The short illustrated history of Adamów

Adamów is located in the northern part of the Lublin province, on the Grabówka river. It was founded in the 16th century (1539) as a private town belonging to Adam and Hieronim Rusiecki. At  that time, the town was called Jadaromin. In 1569 it was inhabited by 415 people, and in 1576 – by 700.

At the end of the18th century, they started to build a new church. The building was being constructed for a long time and was finally completed in 1858 in a Baroque - Classicist style. Then, the owner of Adamów was a Count Ludwik Krasiński who richly equiped the temple.

  

After the fall of the January Uprising Adamów lost the status of a town, and it happened in 1870. From that time Adamów is a village.

In October 1939 the last regular unit of the Polish Army – SGO Polesie, fought the last great battle during the September campaigne in the vicinity of Adamów with German troops. Particularly bloody fights took place at the cemetery in Wola Gułowska.

  

Nowadays, everyone who is interested in history, especially of the Second World War, can visit the museum in Wola Gułowska and see a lot of exhibits, such as Polish uniforms, arms and other military equipment from 1939. All the things are shown at a permanent exposition there.

 

 

From 1939 to 1944, Adamów was under the German occupation. In 1943, a large part of the village was destroyed as a result of a fire. In July 1944, units of the Red Army entered Adamów.

Currently, it is a seat of the commune of Adamów and is inhabited by about 2,000 people. The main offices are situated in the building of the Commune Council.

 

 

There are several schools here: a primary school, a junior high school, a vocational school and a high school. There is also a high school for adult students.

 

 

If you want to do shopping – no problem. You can find all basic goods at a few supermarkets which are situated in the centre of Adamów. Furthermore, you can meet also a bank, a post office and a library there.

 

 

 

 

Young Reporter’s Club
Young Reporter’s Club
Obóz integracyjny dla klas pierwszych - Toporzysko 2017
Obóz integracyjny dla klas pierwszych - Toporzysko 2017
Start Aleksandy Dzido
Start Aleksandy Dzido
Oferta 2018
Oferta 2018
wocawek
wocawek
wocawek
wocawek

Nr konta bankowego Rady Rodziców: 41 9202 0003 0000 0677 2000 0010

Darowiznę na rzecz Rady Rodziców (50 zł - jeżeli uczniem naszej szkoły jest jedno dziecko z rodziny, 40 zł - jeżeli do naszej szkoły uczęszcza więcej dzieci z jednej rodziny) można wpłacać w sekretariacie szkoły lub na powyższe konto.


Dyżury pedagoga i psychologa szkolnego:

Pedagog mgr Katarzyna Jodełka pełni dyżur:

 • poniedziałek - 8.15 – 14.15
 • środa - 7.55 – 10.25
 • czwartek -7.55 – 14.25

Ważne telefony: 

 • 116 111 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
 • 801 199 990 Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania

www.narkomania.org.pl

 • 801-888-448, 22-692-82-26 Telefon zaufania HIV/AIDS

www.aids.gov.pl

 • 800-120-002 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • 800 120 148 Telefon zaufania Komendy Stołecznej Policji „Zatrzymaj Przemoc”
 • (022) 628 96 27 Telefon zaufania dla osób uzależnionych od jedzenia (anoreksja, bulimia, nadwaga) czynny we wtorki w godz. 20.00-21.30
  anoreksja.org.pl
 • (022) 484 88 01 Antydepresyjny telefon Fundacji Itaka
  czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00 -20

www.leczdepresje.pl

 • (025) 798 21 19, (025) 798 48 56 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie
 • (025) 798 98 51 Sąd Rejonowy w Łukowie Wydział Rodzinny i Nieletnich:
 • (025) 798 03 32 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • (025) 798 78 76 Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie, ul. Wojska Polskiego 61

psycholog: poniedziałek 8.00 – 16.00;
radca prawny 13.00 – 16.00(025)

 • (025) 798 09 30 Punkt konsultacyjny w Łukowie dla ofiar przemocy w rodzinie - Oś. Chącińskiego 17
   prawnik – wtorki, konsultacje indywidualne – czwartki,
   grupa wsparcia – środy w godz. 15.30 – 18.30;
 • (025) 798-48-80 Telefon zaufania dla osób z problemem alkoholowym
 • (025) 798-66-66 Telefon zaufania pomocy psychologicznej

Strona w przygotowaniu

      


Rok szkolny 2017/2018

Nazwa

Kiedy?/Gdzie?

Zajęcia dodatkowe z chemii (projekt unijny),

poniedziałek, 14:20 - 15:05, sala 204

Zajęcia dla maturzystów - język angielski

czwartek godz.14.15-15.00, sala i15

Zajęcia z matematyki dla klasy I (w ramach projektu)

środa 13.30-14.15, poniedziałek 14.20-15.05, sala 110

Zajęcia z matematyki dla maturzystów

wtorek 13.30-14.15, sala 110

Zajęcia projektowe "English culture around the world"

poniedziałek godz.8.00-9.30, piątek godz.13.15-14.45, sala i15

Łacina w praktyce- kl. Ia

środa 9 godz. lekcyjna, sala i17

Łacina w praktyce - kl.IIa

środa 1 godz. lekcyjna, sala i17

Fitness

środa godz.17 -20

Koło zainteresowań z języka niemieckiego (Klasa I A)

środa 8 godzina lekcyjna

Zajęcia dla maturzystów z języka polskiego

środę na pierwszej godzinie lekcyjnej w sali i 13

Zajęcia dla chętnych z języka polskiego

wtorki na pierwszej godzinie lekcyjnej w sali i 13.

Zajęcia z geografii (w ramach projektu)

środy od 7.55-8.40, sala i12

Zajęcia dodatkowe z historii i wiedzy o społeczeństwie dla wszystkich zainteresowanych

środa, 9 godz. lekcyjna, sala i12

Zajęcia z języka rosyjskiego dla kl. III LO (w ramach projektu)

poniedziałek 13.13-15-30

Zajęcia z języka rosyjskiego dla klasy II LO (w ramach projektu)

czwartek 9.40 - 10.25

Zajęcia z języka rosyjskiego dla kl. I LO (w ramach projektu)

wtorek 14.20 - 15.05

Lekkoatletyka

poniedziałek, piątek godz. 15-17

YOUNG REPORTER'S CLUB - zajęcia projektowe dla klasy 3 LO,

piątki 14:15-15:45

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas 2,3 ZSZ

wtorki, piątki w/g potrzeb (12:30-13:15;11:25-12:00)

Zespół Szkół w Adamowie oferuje naukę w:

Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

 • Zapraszamy osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową i pragną zdobyć wykształcenie średnie.
 • Nauka odbywa się w trybie zaocznym (sobota - niedziela).
 • Nauka trwa 2 lata (4 semestry) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i 3 lata (6 semestrów) dla absolwentów gimnazjów i 8-letnich szkół podstawowych. Szkoła umożliwia wyrównanie różnic programowych.
 • Ukończenie liceum pozwala na uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
 • Wszystkim absolwentom naszego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych proponujemy kontynuację nauki w Szkole Policealnej dla Dorosłych.

Policealna Szkoła dla Dorosłych

Zawód: Technik administracji:

INFORMACJE O ZAWODZIE

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

Nauka w szkole kończy sie egzaminem potwierdzającym kwalifikacje. 

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania i
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

Znajdź nas na FB

         

Zespół Szkół
im. Gen. Franciszka Kamińskiego
w Adamowie

21-412 Adamów, ul. Cmentarna 6

sekretariat czynny 8.00-16.00

 Dyrektor Jarosław Szczepaniak 
tel. 25 755 31 69

Internat przy Zespole Szkół w Adamowie

21-412 Adamów, ul. Szkolna 4d
tel. 25 631 87 40

Back to top