01 DODATKOWE  DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH w Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie w roku szkolnym 2018/19

  • LO im. BCh (do 10 dni): 3 stycznia, 4 maja, 5 maja, 6 maja, 12 czerwca, 23 czerwca, 24 czerwca, 25 czerwca
  • BSI (do 6 dni): 3 stycznia, 4 maja, 5 maja, 6 maja, 12 czerwca, 25 czerwca
  • Inne dni wolne za odpracowaniem za zgodą organu prowadzącego: 2 stycznia 2020 odpracowany 21 września 2019 (sobota)
  • Koniec I semestru: 7.01.2020

02 FERIE  

  • Zimowa przerwa świąteczna: 23–31 grudnia 2018 r.
  • Ferie zimowe: 3-26 stycznia 2020 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 09–14 kwietnia 2020 r.
  • Zakończenie zajęć w III klasie LO – 24.04.2020
  • Matura pisemna w szkole  – od 04.05.2020
  • Zakończenie roku szkolnego  – 26.06.2020

Back to top