Część uczniów klasy III ZSZ w zawodzie: fryzjer, kucharz, rolnik i sprzedawca przystąpiła do egzaminów teoretycznych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (OKE Kraków), które odbyły się w naszej szkole 18 czerwca br. Natomiast egzaminy praktyczne w tych zawodach miały miejsce w dniach 24 – 25 czerwca br. w naszej pracowni fryzjerskiej i kucharskiej oraz w Kijanach i Trawnikach, gdzie wcześniej kilku uczniów było na kursach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Mamy nadzieję, że egzaminy zarówno teoretyczne jak i praktyczne zakończyły się sukcesem naszych uczniów. Ale na wyniki musimy cierpliwie poczekać do sierpnia br.!

Back to top