19 czerwca br. 36 uczniów klasy III wz otrzymało świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Adamowie. Najlepsi spośród nich: Paulina Skwarek, Kamila Kołodyńska, Magdalena Śledź, Sebastian Paniak, Karolina Szymanek i Magdalena Osial otrzymali nagrody książkowe za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, działalność w Szkolnym Kole Caritas oraz promocję w szkoły w środowisku lokalnym. Ponadto Paulina i Kamila pojadą na wycieczkę m.in. do Wrocławia i Pragi (czeskiej) organizowaną dla Prymusów z Gminy Adamów. Uczniowie III wz uczęszczali do klasy o różnym profilu kształcenia zawodowego np.: elektryk, fotograf, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, rolnik czy sprzedawca. Zajęcia praktyczne uczniowie odbywali w naszej szkole (fryzjer i kucharz) lub u pracodawcy zgodnie z wybranym zawodem.  Natomiast wszyscy na lekcje z przedmiotów ogólnokształcących uczęszczali do naszej szkoły. Była to najliczniejsza od wielu lat klasa w Zespole Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie. Przez ostatnie dwa lata wychowawcą była Pani Krystyna Maria Sadło. Wszystkim Absolwentom ZSZ A.D. 2019 życzymy pomyślnego startu w dorosłe życie, mądrych wyborów i wielu sukcesów osobistych i zawodowych!

Back to top