Uczniowie Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie,  18 stycznia 2018 r., spotkali się z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Łukowie: st. sierż. Karoliną Konieczną i mł. asp. Piotrem Orzyłowskim. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policjanci przypomnieli i omówili zasady ruchu drogowego, pozwalające uniknąć wielu niebezpieczeństw. Uświadomili młodzieży, że na drodze odpowiadają nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale również za bezpieczeństwo innych użytkowników dróg. Omówili zasady bezpieczeństwa obowiązujące pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym, przypomnieli o odpowiednim oznakowaniu ubioru i roweru (szczególnie po zmierzchu). Wskazali najczęstsze przyczyny wypadków drogowych: brawurową jazdę kierowców, jazdę z nadmierną prędkością, a także jazdę pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali prelekcji. Mamy nadzieję, że spotkanie to przyczyni się do wzrostu świadomości i poprawy bezpieczeństwa wśród naszych uczniów (obecnych i przyszłych kierowców, uczestników ruchu drogowego). 

Back to top